Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr LXU/75 5 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Karpaczu
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Ubezpieczenia na życie
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Dolnośląskie „PIAST” S.A., P.V. Prefabet Kluczbork S.A., KOTLIN Sp. z o.o., ECO-MYJNIA Kamil Tuchelman, TELKAB P.U.H. , Pan Roman Werpachowski , BOBNETIN Sp. z o.o., ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o., GEPES sp. z o.o., Nesta Instal , SN Biotech Technologies Sp. z o.o., Sp. k., ULTRATECH , Janar – Jan Rędziniak, P.P.H.U. ASIA DOROTA TRZCIŃSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-PAŁ Marek Wiesik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Odpowiedz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>